İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ASKIYA ÇIKARILMASI
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Okunma Sayısı: 19775

ASKI İLAN TUTANAĞI

ASKI  İLAN TUTANAĞI
 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 71846147-754 sayılı yazısı ile bildirilen İlçemiz; Dörtyol Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. adına kayıtlı 246 ada 33 ve 109 parsellere ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.01.2020 tarihli ve 1982 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığından Uygulama ve Nazım imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b Maddesi gereğince, 10/01/2020 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binası giriş kapısı yanında bulunan resmi ilan panosunda tüm halkımızın görebileceği bir biçimde askıya çıkarılmıştır.