2020 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2020 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 22080

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2020 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.02.2020 Cuma günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.
 
–  Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM
1- Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Dörtyol Mahallesi,248 ada, 1 parselde kayıtlı olan önceki dönem inşaatına başlanılan hamam inşaatı durumunun görüşülmesi

Dilek Temenniler ve Kapanış.