2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 11153

2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesine göre 2020 yılı Mart Ayı Olağan Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.2020 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.
 
–  Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM
1- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun “Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması” başlıklı 32 nci maddesi hükmü uyarınca, Sosyal Denge Sözleşmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesinin görüşülmesi
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin i) bendi uyarınca Belediyemiz Şirketinin ana sözleşmesinde madde tadilinin görüşülmesi.
3- Dilek Temenniler ve Kapanış.