2020 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2020 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 36620

2020 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca 2020 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.06.2020 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

-Yoklama ve Açılış
GÜNDEM:
1. Görevinden istifayen çekilen meclis üyesi İsmail UZUN’ un yapmış olduğu asil katip üyeliği görevine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 19. maddesi gereğince, gizli oyla meclis üyeleri arasından 1 asil Katip Üye seçiminin yapılması,
2. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 33/b maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 20. maddesi gereğince, gizli oyla Belediye Encümeni üyeleri seçiminin yapılması,
3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 21. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeleri seçiminin yapılması,
4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 21. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri seçiminin yapılması,
5. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa YILDIRIM’ ın 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, belediye başkanına verilen ödeneğinin 2/3 sini aşmamak üzere aylık ödeneğinin belirlenmesi,
6. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 64. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi gereğince, 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi,
7. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince, 2019 yılı denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verilmesi,
8. 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki Ek-1’ e göre hazırlanmış olan 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
9. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, tapunun 696 ada, 1 nolu parselde yer alan akaryakıt istasyonu ve alanının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e bendi ve Devlet İhale Kanunun 64. maddesi uyarınca, 10 yıl müddetle kiraya verilmesinin görüşülmesi,
10. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Orta Mahalle, Aktaş Caddesi, No: 1 adresinde yer alan işyerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e bendi ve Devlet İhale Kanunun 64. maddesi uyarınca, 10 yıl müddetle kiraya verilmesinin görüşülmesi,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.