2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 13898

2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2020 yılı Ekim Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09.10.2020 Cuma günü saat: 14.00' de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.


- Yoklama ve Açılış

 
GÜNDEM:

1- İlçemiz Aşağı Dörtyol mevkiinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait Otogar alanında 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca, imar plan değişikliğinin görüşülmesi,

2- 5393 sayılı Belediye kanununun 75 ve 85 inci maddesi, 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. ncu maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. nci maddesi hükümleri çerçevesinde, mülkiyet ve tasarrufu Belediyemiz ve diğer kurum ile özel işletmelere ait olan araçların hibe alınması ve verilmesi konusunun görüşülmesi,

3- Dilek, temenniler ve kapanış.