2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 18368

2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2020 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.11. 2020 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.
 
–  Yoklama ve Açılış
GÜNDEM
1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b bendine göre 2021 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2022-2023 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerini incelemek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi
2- Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f bendine göre 2021 yılında Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan gelir ücret tarifesinin görüşülmesi
3- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Dörtyol Mahallesi, Körbağlar mevkii, tapunun 20 L 2 pafta,695 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca, Uygulama ve Nazım İmar Planı Değişikliğine ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
4- Kamu İdarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmelik hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi hükümlerine göre mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinin Sgk İl Müdürlüğü ve Çay Vergi Dairesine devir işlemlerinin görüşülmesi,
5- Dilek Temenniler ve Kapanış.