2020 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2020 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 20389

2020 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2020 yılı Aralık Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.12.2020 Cuma günü saat: 14.00' de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- 06.11.2020 tarihli ve 25 nolu meclis kararımız ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2021 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2022 – 2023 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerine ait  Komisyon Raporunun görüşülmesi,
2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 21. Maddesi ve 5393 sayılı kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre; Belediyemiz norm kadrosuna uygun olarak 2 adet mühendis ve 1 adet tekniker kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması iş ve işlemlerinin görüşülmesi,
3- Dilek, temenniler ve kapanış.