2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 22881

2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2021 yılı Ocak Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 08.01.2021 Cuma günü saat: 14.30' de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üye seçimi ve huzur haklarının görüşülmesi
2- Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi,
3- 5393 sayılı Belediye Kanunun18/n ve 81. Maddesi hükümleri çerçevesinde, İlçemiz Fahrettin Bey Caddesinin isim değişikliğinin görüşülmesi
4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dere Mahallesi Bucakçayır mevkii, tapunun 98 pafta, 350 ada, 133 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükümlerine göre Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,   

5- Dilek, temenniler ve kapanış.