2021 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2021 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 26405

2021 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2021 yılı Şubat  Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.02.2021 Cuma günü saat: 14.30' de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dere Mahallesi Bucakçayır mevkii, tapunun 98 pafta, 350 ada, 133 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükümlerine göre Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliğine ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
2- Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarihli ve 29 nolu meclis kararınca Belediyemiz sınırları içerisinde kalan mevcut mahalle sınırlarını gösteren “ mahalle taksimat krokisi” kararı alınmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin n bendine göre bu kararda düzeltme yapılmasının görüşülmesi,
3- 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 ve 85 inci maddesi, Taşıt Kanunun 10 ncu maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, Mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan aracın hibe alınmasının görüşülmesi   
4- Dilek, temenniler ve kapanış.