2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 14030

2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2021 yılı Mart Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.03.2021 Cuma günü saat: 10.00' da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- İlçemiz Şirinevler Mahallesi Coşkun Sokak adının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddesi hükümleri çerçevesinde isim değişikliğinin görüşülmesi
2- Şirketimiz için kullandırılan kredinin nakdi sermaye artışı olarak konmasının görüşülmesi
3- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dörtyol Mahallesi Körbağlar mevkii tapunun 20 L 2 pafta 695 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi ve 75. Maddesinin d) bendi ve Kamu İdarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmeliğin 6. Maddesine istinaden, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ön tahsisinin görüşülmesi

- Dilek, temenniler ve kapanış.