2019 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2019 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 11753

2019 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2019 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.09.2019 Cuma günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
 
–  Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM
1- 1053 sayılı Kanunun 4. Maddesinin değişik 18.04.2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile değişen 10. Maddesine istinaden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında içme suyu kuyusu protokolü imza yetkisi için Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ ya  yetki verilmesinin görüşülmesi.
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin n) bendi uyarınca, Belediyemiz sınırları içerisinde kalan mevcut mahalle sınırlarını gösteren “mahalle taksimat krokisinin” görüşülmesi.
 
Dilek Temenniler ve kapanış.