2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 21165

2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı

2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2021 yılı Ağustos Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.08.2021 Cuma günü saat: 10.00' da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- İlçemiz Dörtyol Mahallesi Ağılönü mevkii tapunun 246 ada 17, 180,181,182, 303, 304 ve 305 parsellerin bulunduğu alandaki yolun şeklinin düzeltilmesi amacıyla,5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmüne göre imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

2- Tüm ülkemiz genelinde ulusal boyuta çıkan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımıza yardım kampanyası çerçevesinde yapılacak her türlü iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Hüseyin Atlı’ ya yetki verilmesinin görüşülmesi,

3- Dilek, temenniler ve kapanış.