2019 ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
2019 ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
Okunma Sayısı: 17918

2019 ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddeleri ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince 2019 yılı Aralık Ayı olağanüstü meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddesini görüşüp karara bağlamak üzere 20.12.2019 Cuma günü saat 14.00’ de Belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.

Yoklama ve Açılış

GÜNDEM:
Ayyıldızlar Petrol Nak. Harfiyat Ltd. Şti. nin 11.12.2019 tarihli dilekçesi ile Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarihli ve 32 nolu ve 07.11.2019 tarihli ve 44 nolu kararına yapılan itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi.


Dilek, temenniler ve kapanış.