2020 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2020 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 18537

2020 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2020 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03.01.2020 Cuma günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.
 
–  Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM
1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla Denetim Komisyon üyelerinin seçilmesi
2- Asansör işletme ve bakım yönetmeliği ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin g) bendine istinaden, Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan asansörlerin periyodik kontrolleri için hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesinin görüşülmesi
3- İller Bankası A.Ş’den  SGK ve Vergi dairesine olan borçların ödenmesinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin d) bendi ve 68. Maddesine göre kredi talebinin tekrar görüşülmesi
4- İller Bankası A.Ş. den ilçemize ait içme suyu hatlarının kesin projesi yapılmasında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin d) bendi ve 68. Maddesine göre kredi talebinin görüşülmesi
 
 
Dilek Temenniler ve kapanış.