2019 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

04 Ekim 2019 Tarih ve 31-32 Karar No'lu İmar Planı Değişiklikleri:
04 Ekim 2019 Tarih ve 33 Karar No'lu SGK ve Vergi Dairesine olan borçlar için İller Bankasından Kredi Çekilmesi Talebi Meclis Kararı
04 Ekim 2019 Tarih ve 34 Karar No'lu Dörtyol Mahallesi 248 ada, 1 pareselde kayıtlı hamam inşaatı durumu