2019 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2020 yılı bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetvelleri ile 2021 – 2022  yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri.  Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunun hükümleri gereğince, konu incelenerek müzakere edildi. Plan ve Bütçe Komisyon raporu gözönünde bulundurularak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 ve 30 ncu maddesinde sayılan kalemler okunup sinevizyon eşliğinde gösterimi yapıldı. Ekte sunulu 2020 mali yılı bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetvelleri ile 2020 – 2021 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri aynı Yönetmeliğin 29 ncu maddesinin 2/a) Bütçe kararnamesi, b) Yılı gider bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, c) Yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, ç) Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi ve 3) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemlere ait cetveller ad okumak suretiyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2020 yılı bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetvelleri ile 2021 – 2022 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri oybirliği ile kabul edildi.
 
Uygulama ve nazım imar planı değişikliği.
Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunlar hükümleri çerçevesinde incelenerek müzakere edildi. İmar ve bayındırlık komisyon raporu göz önünde bulundurularak İlçemiz Dere Mahallesi 57 pafta, 97 ada, 76, 77 ve 84 parsellerin bulunduğu adanın sınırlarının revizyon öncesi haline getirilmesi, 97 adanın güneyindeki ve kuzeybatısındaki parklarda düzenleme yapılması ve mülkiyeti Belediyemize ait 98 ada 3 parselde kayıtlı bulunan alanın mevcut imar durumundan çıkartılıp, uygulama ve nazım imar planı değişikliği ile Genel Otopark alanı olarak düzenlenmesi dosyası, plan açıklama raporu, 1/5000 nazım imar planı değişikliği, 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 12031,22 nazım imar plan işlem numaralı ve 12032,25 uygulama imar plan işlem numaralı, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8 nci maddesinin b) bendine göre onanmasına oybirliği ile karar verildi.
 
Uygulama ve nazım imar planı değişikliği.
Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunlar hükümleri çerçevesinde incelenerek müzakere edildi. İmar ve bayındırlık komisyon raporu göz önünde bulundurularak İlçemiz Dere Mahallesi 20 M III-20 M IV pafta, 613 ada, 1 parselde yer alan taşınmazın ve İlçemiz Aşağı Mahalle 29 pafta, 221 ada, 100 parselde yer alan taşınmazın ve İlçemiz Aktaş Mahallesi 24 pafta, 50 ada, 78 parselde yer alan taşınmazın mevcut imar durumundan çıkartılıp, uygulama ve nazım imar planı değişikliği ile Genel Otopark alanı olarak düzenlenmesi dosyası, plan açıklama raporu, 1/5000 nazım imar planı değişikliği, 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 12031,23 nazım imar plan işlem numaralı ve 12032,26 uygulama imar plan işlem numaralı, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8 nci maddesinin b) bendine göre onanmasına oybirliği ile karar verildi.
 
      Uygulama ve nazım imar planı değişikliği
Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunlar hükümleri çerçevesinde incelenerek müzakere edildi. İmar ve bayındırlık komisyon raporu göz önünde bulundurularak İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 20jIII pafta, 629 ada,1 nolu parselde kayıtlı bulunan alanın mevcut imar durumundan çıkartılıp, uygulama ve nazım imar planı değişikliği ile Turizm + Ticaret + Konut alanı olarak düzenlenmesi dosyası, plan açıklama raporu, 1/5000 nazım imar planı değişikliği, 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 12031,18 nazım imar plan işlem numaralı ve 12032,21 uygulama imar plan işlem numaralı, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8 nci maddesinin b) bendine göre onanmasına oybirliği ile karar verildi.
 
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 20jIII pafta, 629 ada,1 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e) bendine göre satılması ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesine dair Gelir Şefliğinin 02.12.2019 tarihli ve 22605925.01-105.03-287 sayılı müzekkerenin okunup, konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunun hükümleri gereğince, konu incelenmiş ve müzakere edilerek karara bağlanmak üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 20jIII pafta, 629 ada,1 nolu parselde kayıtlı taşınmazımızın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin e) bendi hükmüne istinaden satılması ve satış ihalesi iş ve işlemlerinde Belediye Encümenimize yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi. 
 
Belediyemiz ile Afyonkarahisar İl Özel İdaresi arasında İlçemiz Cumhuriyet Bulvarına sıcak asfalt yapımı için hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ ya tam yetki verilmesi. Yapılan işaretle oylama sonucu Belediyemiz ile Afyonkarahisar İl Özel İdaresi arasında İlçemiz Cumhuriyet Bulvarına sıcak asfalt yapımı için hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ ya tam yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.