2020 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

1- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun “Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması” başlıklı 32 nci maddesi hükmü uyarınca, Sosyal Denge Sözleşmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin i) bendi uyarınca Belediyemize bağlı Çay Bel Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. ana sözleşmesinde otogar ve park işletmeciliği ve Şirketimiz tarafından verilecek iş gücü temin hizmetlerinde personel çalıştırılması hizmet kollarının eklenmesi konusunun iş ve işlemlerde şirket tüzel temsilcisi olarak Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ’ya tam yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.