2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

21.07.2020 Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Kararı

1- İlçemiz Cedit Mahallesi, Fahrettin Bey Caddesi, tapunun 34 pafta, 196 ada, 25 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8. nci maddesinin b) bendine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

2- İlçemiz Dörtyol Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 20L2 – 20M1 pafta, 696 ada, 1 ve 2 nolu parsel, yine 20L2 pafta, 694 ada, 1 nolu parsel, yine 20L2 pafta, 695 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan otogar ve Belediye Hizmet alanında 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8. nci maddesinin b) bendine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.