2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2020 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Kararları

1- 2021 yılı bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetvelleri ile 2022 – 2023 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri oy birliği ile kabul edildi.

2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 21. Maddesi ve 5393 sayılı kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre; Belediyemiz norm kadrosuna uygun olarak 2 adet mühendis ve 1 adet tekniker kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması oy birliği ile kabul edildi.