2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dere Mahallesi Bucakçayır mevkii, tapunun 98 pafta, 350 ada, 133 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükümlerine göre Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin b) bendine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

2- Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarihli ve 29 nolu meclis kararınca Belediyemiz sınırları içerisinde kalan mevcut güncel mahalle taksimatını gösteren “ mahalle taksimat krokisi” değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 ve 85 inci maddesi, Taşıt Kanunun 10 ncu maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, Mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan 1997 model Toyota LN 105 L marka aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.