2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

1- İlçemiz Şirinevler Mahallesi Coşkun Sokak adının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddesi hükümleri çerçevesinde isim değiştirilme konusu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

2- Şirketimiz için kullandırılan kredinin nakdi sermaye artışı olarak konmasına oy çokluğu ile karar verildi.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dörtyol Mahallesi Körbağlar mevkii tapunun 20 L 2 pafta695 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi ve 75. Maddesinin d) bendi ve Kamu İdarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmeliğin 6. Maddesine istinaden, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 2 yıllığına ön tahsisi oy çokluğu ile karar verildi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cedid Mahallesi tapunun 725 ada,7 nolu parselde kayıtlı bulunan 1991,73 m2 taşınmazın 10 yıl müddetle kiraya verilmesine ve ihale iş ve işlemlerinde Encümenimize yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.