2021 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
1- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi hükmü çerçevesinde Belediye Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekili seçimi yapıldı,
2- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi hükmü çerçevesinde Belediye Meclis 2 asil 2 yedek Katip üyeleri seçildi,
3- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 33/b. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince Belediye Encümeni üyeleri seçildi,
4- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi hükmü çerçevesinde İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeleri oy birliği ile seçildi,
5- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi hükmü çerçevesinde Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri oy birliği ile seçildi.
6- 5393 saylı Belediye Kanunun 21. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca incelenmek üzere 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
7- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince 2020 yılı denetim raporunu okumak suretiyle meclisin bilgisine sunulmuştur,
8- 2020 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
9- İlçemiz Şirinevler Mahallesi Coşkun Sokak adının değiştirilmesi konusu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
10- Çay Barajı sulamasının işletme ve bakım onarım hizmetlerinin DSİ’den devir alınması konusunda yapılacak her türlü iş ve işlemde Belediye Başkanı Hüseyin ATLI ’ya yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi,
11- İlçemiz Aktaş Mahallesi Bakkal mevkii 51 ada 225 ve 252 parsellerin güneyinde yer alan çocuk bahçesi alanında 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmüne göre nazım ve uygulama imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Konu incelenerek müzakere edilip Uygulama ve Nazım İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin b) bendine göre onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
12-  İlçemiz Aktaş Mahallesi Şose Melekana mevki 74 ada 43 parselin doğu ve batı hattı istikametinde yer alan alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmüne göre uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
13-  İlçemiz Dere Mahallesi İn yakası mevki 57 pafta, 97 ada 56 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda Uygulama ve nazım imar planı değişikliği oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.