2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararları

1- İlçemiz içerisinden geçen Karayolları güzergâhına Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulmasına, kurulacak olan Elektronik Denetleme Sisteminin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl müddetle işletmesinin işi ihalesinde Belediye encümenine yetki verilmesine ve hazırlanacak olan protokolün imzalanması iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ’ya tam yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2- Dere Mahallesi 320 ada, 54 parselin Nazım İmar planı değişikliğinin onanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- İlçemiz Şirinevler Mahallesinde yer alan Coşkun Sokak adının değiştirilmemesi. Coşkun Sokak olarak kalmasına oy birliği ile karar verildi.

4- İlçemiz Aktaş Mahallesi Bakkal mevkii tapunun 23 pafta 51 ada Nazım ve Uygulama nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği  ile havale edildi.