2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

1- İlçemiz Dörtyol Mahallesi Ağılönü mevkii tapunun 246 ada 17, 180,181,182, 303, 304 ve 305 parsellerin bulunduğu alandaki yolun şeklinin düzeltilmesi amacıyla,5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmüne göre Uygulama ve Nazım imar planı değişikliği incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi,

2- Tüm ülkemiz genelinde ulusal boyuta çıkan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımıza yardım kampanyası çerçevesinde yapılacak her türlü iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Hüseyin Atlı’ ya yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.

3- İlçemiz Vakıf Mahallesi, 84 pafta, 384 ada, 22 nolu parselde yer alan taşınmazın üzerine Akaryakıt ve Lpg İstasyonu yapılmak üzere tarım dışı kullanımı talep konusunu kapsayan ilgili Bakanlıkça “ Kamu Yararı Kararı” alınması oy çokluğu ile karar verildi.