2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Kararları

İlçemiz Vakıf Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 690 ada, 3 nolu parsel ve Vakıf mahallesi körbağlar mevkii tapunun 696 ada, 7 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemiz adına tapu tescillerinin yapılması ve tapuda yapılacak tescil işlemleri için Belediye Başkanı Hüseyin Atlı’ ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ,

İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 1 ada, 254 ve 255 nolu parselde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8. nci maddesinin b) bendine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

İlçemiz Dörtyol Mahallesi Ağılönü mevkii tapunun 246 ada, 17.180.181.182.303.304.305 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda Uygulama ve Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8. nci maddesinin b) bendine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.