2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Kararları

05.11.2021 Tarihli ve 44 nolu meclis kararımız ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2023-2024 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan 2022 yılı gelir ücret tarife cetveli mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

İlçemiz Dere Mahallesi, İn Yakası mevkii, tapunun 97ada 56 parselin bulunduğu alanda nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin reddine oy birliği ile karar verildi.