2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2022 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Kararları

1- 2022 yılı Denetim Komisyonunun oluşturulması ve huzur haklarının belirlenmesi yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
2- Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyesi Mustafa Yıldırım’ın aylık ödeneğinin belirlenmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
3- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. ncu maddesi hükmü uyarınca, 2022 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
4-  2022 mali yılında Belediyemiz Zabıta personeline aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi, ve zabıta personelinin görevlerini icra etmediği yıllık izin, geçici iş göremezlik raporlar gibi hallerde ise aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.