2022 YILI MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARARLARI

2022 Yılı Mart Ayı Olağanüstü Meclis Toplantı Kararları

1- Çay Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe heyetine üye seçimi gizli oylama yapılarak karar verildi.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeşilevler Mahallesi, Bucakçayırı mevkii, tapunun K26d16b2, K26d16b2c pafta, 350 ada, 133 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın üzerine yapılacak olan Çay Galericiler sitesindeki 13 adet işyerlerinin satılmalarına oy çokluğu ile karar verilmiştir.