2022 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI

2022 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI

1- 03.06.2022tarihli ve 21 nolu meclis kararımız ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan İlçemiz İstasyon Mahallesi, tapunun K26D11c1b pafta, 82 ada, 68 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazda, nazım ve uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

2- İlçemiz Yeşilevler Mahallesi, Turgut Özal caddesi güzergâhında bulunan konut alanlarında, fonksiyon değişikliği oy birliği ile kabul edildi.