2022 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI

  1. 2023 yılı bütçe kararnamesi ve izleyen 2024-2025 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri oy birliği ile kabul edildi.
  2. 2023 yılında Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan gelir ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi.
  3. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstasyon Mahallesi, Kerhaneönü mevkii, tapunun K26-D-11-B-4, K26-D-11-B-3 pafta, 586 ada, 12 nolu parseldeki taşınmazın satılması oy çokluğu ile kabul edildi.
  4. Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçmesuyu Arıtma Birliğine ait Birlik Tüzük Taslağı nitelikli çoğunluk ile kabul edildi.