2023 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

1- İşletmesi Belediyemiz tarafından yürütülen Çay Barajı Sulama Tesisleri tarımsal sulamasından faydalanacak olan sulayıcılardan 2023 yılı su kullanım hizmet bedeli tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi,

2- Sulh Sözleşmesi kapsamında kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi ve Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ’ya yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 694 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 ve 18/ e) bendi ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İlçemize yeni Adliye Binası yapılması amacıyla 2 yıllığına ön tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 694 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi