2023 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

1.        5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 33/b maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi hükmü gereğince, gizli oylama ile Belediye Encümeni üye seçiminin yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
2.        5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 ncü maddesi hükmü gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyon üyelerin seçiminin yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
3.        5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi hükmü gereğince, Plan ve Bütçe Komisyon üyelerin seçiminin yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
4.        5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 64 ncü maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi hükmü gereğince, 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı, oy birliği ile Plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.
5.        5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükmü gereğince, 2022 yılı denetim raporunu okutmak suretiyle Meclis Başkanlığına bilgi verildi.
6.        5393 sayılı Belediye Kanunun 19 ve 56 ncı maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9 ncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki Ek-1’ e göre hazırlanmış olan 2022 yılı Faaliyet Raporu, oy birliği ile kabul edildi.
7.        03.03.2023 tarihli ve 11 nolu meclis kararımız ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilmiş olan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 694 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, imar plan değişikliğine ait komisyon raporu, oy birliği ile onanmasına karar verildi.
8.        İlçemiz Şirinevler Mahallesi, tapunun K26d16a2a pafta, 961 ada da kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/ c) bendine istinaden imar planı değişikliği,oy birliği ile imar komisyonuna havalesine karar verildi.
9.    İller Bankası A.Ş den İlçemiz İlçemiz içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara kilitli parke taşı ile yol yapılmasında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Knunun 18 nci maddesinin d) bendi ve 68 nci maddesi hükmüne göre kredi talebi, oy çokluğu ile karar verildi