2023 YILI KASIM AYI ALINAN BELEDİYEMİZ MECLİS KARARLARI

1.BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE VE İLÇEMİZ VATANDAŞLARINA VERİLEN TAŞIMA HİZMETİNİN AKSAMAMASI ADINA İHTİYAÇ DUYULAN 3 ADET OTOBÜSÜN 5393 SAYILI KANUNUN 85/b) BENDİ VE 237 SAYILI TAŞIT KANUNUN 10 NCU MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA ALINMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARA VERİLDİ.

2.Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunun hükümleri gereğince, konu incelenmiş ve müzakere edilerek karara bağlanmak üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama

 sonucu 5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde; 2024 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2025 – 2026 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri mevcudun oybirliği ile incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
 edildi.