2024 NİSAN AYI İLK MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

1. 2026 yılının Nisan ayma kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından gizli oyla Meclis 1. Başkan vekilliğine meclis üyesi Uğur ÜSTÜNER ve Ahmet GEZER’in aday olduğu başkada bir aday olmadığından seçime geçildi. Gizli oylamada kullanılacak olan mühürlü zarf ve kâğıtlar görevlilerce dağıtıldı. Mühürlü kâğıtlara Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğini
2. 2026 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından gizli oyla meclis asil kâtipliğine meclis üyesi Gökhan ŞAHÍN ve Fatih ÇÍiVRİL’in aday olduğu başkada bir aday olmadığından seçime geçildi. Gizli oylamada kullanılacak olan mühürlü zarf ve kâğıtlar görevlilerce dağıtıldi. Mühürlü kağıtlara Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, ad soyad yazmak suretiyle gizli oylamaya sunuldu. Gizli oylama bittikten sonra mühürlü zarflar toplanarak sayımı yapıldı. 12 adet zarf olduğu tespit edildi. Oylama sonucu meclis üyesi Gökhan ŞAHİN’ in 11 oy, Fatih ÇİVRİL’in 10 oy aldığı tespit edildi. Yapılan gizli oylama sonucu Gökhan ŞAHỈN ve Fatih ÇİVRİL Meclis Asil Kâtipleri olarak seçildi.
Mezkûr Kanun ve Yönetmelik gereğince; 2026 yılının Nisan ayına kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından gizli oylama meclis yedek kâtipliğine meclis üyesi İbrahim KEYİK ve Yusuf TAŞTAY’ın aday olduğu başkada bir aday olmadığından seçime geçildi. Gizli oylamada kullanılacak olan mühürlü zarf ve kâğıtlar görevlilerce dağıtıldı. Mühürlü kâğıtlara Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, ad soyad yazmak suretiyle gizli oylamaya sunuldu. Gizli oylama bittikten sonra mühürlü zarflar toplanarak sayımı yapıldı. 12 adet zarf olduğu tespit edildi. Oylama sonucu meclis üyesi İbrahim KEYİK in 10 oy, Yusuf TAŞTAY’ın 12 oy aldığı tespit edildi. Yapılan gizli oylama sonucu İbrahim KEYİK ve Yusuf TAŞTAY Meclis Yedek Kâtipleri olarak seçildi.n 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, ad soyadı yazmak suretiyle gizli oylamaya sunuldu. Gizli oylama bittikten sonra mühürlü zarflar toplanarak sayımı yapıldı. 12 adet zarf olduğu tespit edildi. Oylama sonucu meclis üyesi Uğur ÜSTÜNER’in 6(altı) oy, Ahmet GEZER’in 6(altı) oy aldığı tespit edildi. İki adayında eşit oy aldığı görüldü. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, aynı adaylar arasında tekrar gizli oylamaya sunuldu. Gizli oylama bittikten sonra mühürlü zarflar toplanarak sayımı yapıldı. 12 adet zarf olduğu tespit edildi. Oylama sonucu meclis üyesi Uğur ÜSTÜNER’in 6(altı) oy, Ahmet GEZER’in 6(altı) oy aldığı tespit edildi. İki adayında ikinci defa eşit oy aldığı görüldü. Meclis başkanınca kuraya başvuruldu, kura çekimi sonucunda Meclis 1. Başkan vekilliğine Ahmet GEZER Seçildi.
Mezkûr Kanun ve Yönetmelik gereğince: 2026 yılının Nisan ayma kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından gizli oyla Meclis 2. Başkan vekilliğine meclis üyesi Atilla BALYİYEN ve Yusuf TAŞTAY’ın aday olduğu başkada bir aday olmadığından seçime geçildi. Gizli oylamada kullanılacak olan mühürlü zarf ve kâğıtlar görevlilerce dağıtıldı. Mühürlü kâğıtlara Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, ad soyadı yazmak suretiyle gizli oylamaya sunuldu. Gizli oylama bittikten sonra mühürlü zarflar toplanarak sayımı yapıldı. 12 adet zarf olduğu tespit edildi. Oylama sonucu meclis üyesi Atilla BALYİYEN’in 6(altı) oy, Yusuf TAŞTAY’ın 6(altı) oy aldığı tespit edildi. İki adayında eşit oy aldığı görüldü. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, aynı adaylar arasında tekrar oylamaya sunuldu. Gizli oylama bittikten sonra mühürlü zarflar toplanarak sayımı yapıldı. 12 adet zarf olduğu tespit edildi. Oylama sonucu Atilla BALYİYEN’in 6 ( altı ) oy Yusuf TAŞTAY’ın 6 (altı) oy aldığı tespit edildi. İki adayında ikinci defa eşit oy aldığı görüldü. Meclis başkanınca kuraya başvuruldu,kura çekimi sonucunda  Meclis 2. Başkan vekilliğine Atilla BALYİYEN seçildi.
3. 2025 yılının Nisan ayma kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından gizli oyla Belediye Encümen üyeliğine meclis üyesi Atilla BALYİYEN ve Yusuf TAŞTAY’ın aday olduğu başkada bir aday olmadığından seçime geçildi. Gizli oylamada kullanılacak olan mühürlü zarf ve kâğıtlar görevlilerce dağıtıldı. Mühürlü kâğıtlara Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, ad soyad yazmak suretiyle gizli oylamaya sunuldu. Gizli oylama bittikten sonra mühürlü zarflar toplanarak sayımı yapıld1. 12 adet zarf olduğu tespit edildi. Oylama sonucu meclis üyesi Atilla BALYİYEN’in 10 oy, Yusuf TAŞTAY’ın 12 oy aldığı tespit edildi. Yapılan gizli oylama sonucu Atilla BALYÍYEN ve Yusuf TASTAY Encümen üyesi olarak seçildi.

3. 2025 yılının Nisan ayma kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından gizli oyla Belediye Encümen üyeliğine meclis üyesi Atilla BALYİYEN ve Yusuf TAŞTAY’ın aday olduğu başkada bir aday olmadığından seçime geçildi. Gizli oylamada kullanılacak olan mühürlü zarf ve kâğıtlar görevlilerce dağıtıldı. Mühürlü kâğıtlara Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, ad soyad yazmak suretiyle gizli oylamaya sunuldu. Gizli oylama bittikten sonra mühürlü zarflar toplanarak sayımı yapıld1. 12 adet zarf olduğu tespit edildi. Oylama sonucu meclis üyesi Atilla BALYİYEN’in 10 oy, Yusuf TAŞTAY’ın 12 oy aldığı tespit edildi. Yapılan gizli oylama sonucu Atilla BALYÍYEN ve Yusuf TASTAY Encümen üyesi olarak seçildi.
2025 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere Belediye Encümeninde Mali Hizmetler Müdür V. Abdil KARA ve Yazı İşleri Müdür V. Kadir SARIKOÇ’ un atanmış üye olarak görev alacaklarını, mezkur Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde de Başkanlığım, yeni seçilmiş olan meclis üyesi Atilla BALYİYEN, Yusuf TAŞTAY, Mali Hizmetler Müdür V. Abdil KARA ve Yazı İşleri Müdür V. Kadir SARIKOÇ’ dan oluşan 5 kişilik Belediye Encümeni oluşturulmuştur dedi.

4. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle İYÍ partiden 2 ve MHP den 1. AKP’den 1 üye olmak üzere 4 üyeden oluşturulması oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu İmar ve Bayındırlık Komisyonu 4 üyeden oluşması oybirliği ile kabul edildi.
2025 yılının Nisan ayına kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Imar ve Bayındırlık Komisyon üyeliğine İYİ partiden Ferah SAK ve Gökhan ŞAHİN, MHP den Ahmet GEZER, AKP’den Mehmet KARAKAYA’nın aday oldukları başkada bir aday olmadığından İmar ve Bayındırlık Komisyonu oluşturmak üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu meclis Üyesi İYİ partiden Ferah SAK ve Gökhan ŞAHİN, MHP den Ahmet GEZER, AKP’den Mehmet KARAKAYA’nın 2025 yılının Nisan ayma kadar görev yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile seçilmişlerdir.
5393 sayılı Belediye Kanunun 24 ncü maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca, Komisyon Raporlarının 1.000,00 TL bedele verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan işaretle oylama sonucu Komisyon Raporlarının 500,00 TL (beş yüz Türk lirası) bedele verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
5. Plan ve Bütçe Komisyonuna her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle İYİ partiden 2 ve MHP’ den1, AKP’den 1 üye olmak üzere 4 üyeden oluşturulması oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu Plan ve Bütçe Komisyonu 4 üyeden oluşması oybirliği ile kabul edildi.
2025 yılının Nisan ayma kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine İYİ partiden Atilla BALYİYEN ve İbrahim KEYİK, MHP den Resul TAŞYÜREK, AKP’ den Fatih ÇİVRİL’in aday oldukları başkada bir aday olmadığından Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturmak üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu meclis üyesi İYİ partiden Atilla BALYİYEN ve İbrahim KEYİK, MHP den Resul TAŞYÜREK, AKP’ den Fatih ÇİVRİL’in 2025 yılının Nisan ayma kadar görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile seçilmişlerdir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 24 ncü maddesinin son fikrası1 hükmü uyarınca, Komisyon Raporlarının 1.000,00 TL bedele verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan işaretle oylama sonucu Komisyon Raporlarının 500,00 TL (beş yüz Türk lirası) bedele verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
6. İlk yapılacak mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Çevre Hizmetleri Birliğine asil üye olarak Gökhan ŞAHÍN’in aday olduğu başkada bir aday olmadığından asil üyeyi seçmek üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu meclis üyesi Gökhan ŞAHÍN oybirliği ile Çevre Hizmetleri Birliğine asil üye olarak seçildi.

Yine İlk yapılacak mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Çevre Hizmetleri Birliğine yedek üye olarak İbrahim KEYİK’in aday olduğu başkada bir aday olmadığından yedek üyeyi seçmek üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu meclis üyesi İbrahim KEYİK oybirliği ile Çevre Hizmetleri Birliğine yedek üye olarak seçildi.
7. Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunlar hükümleri çerçevesinde. İncelenerek müzakere edildi. İlk yapılacak mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Afyonkarahisar ili Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği’ ne asil üye olarak Uğur ÜSTÜNER Ve Ferah SAK aday olduğu başkada bir aday olmadığından asil üyeyi seçmek üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu meclis üyesi Uğur ÜSTÜNER ve Ferah SAK oy çokluğu ile Afyonkarahisar ili Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliğine asil üye olarak seçildi.

Yine İlk yapılacak mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Afyonkarahisar ili Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliğine yedek üye olarak Atilla BALYİYEN’nin aday olduğu başkada bir aday olmadığından yedek üyeyi seçmek üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu meclis üyesi Atilla BALYÍYEN oybirliği ile Afyonkarahisar ili Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliğine yedek üye olarak seçildi.
8. ilk yapılacak mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği’ne asil üye olarak Atilla BALYİYEN aday olduğu başkada bir aday olmadığından asil üyeyi seçmek üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu meclis üyesi Atilla BALYİYEN oy çokluğu ile Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği’ne asil üye olarak seçildi.

Yine İlk yapılacak mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği’ne yedek üye olarak İbrahim KEYİK’in aday olduğu başkada bir aday olmadığından yedek üyeyi seçmek üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu meclis üyesi İbrahim KEYİK’in oybirliği ile Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği’ne yedek üye olarak seçildi.

9. Yapılan işaretle oylama sonucu Çay Bel. Taşımacılık San. ve Tic. Şti yetkilisi olan eski Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ ya Belediye Meclisinin 08.04.2019 tarihli ve 15 nolu kararı ile verilmiş olan Şirket müdürlüğü yetkisinin iptal edilmesi ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası şirket iş ve işlemlerinin devamlılığı esas alınarak şirket yetkisinin Belediye Başkanı Yaşar Kemal KANTARTOPU ya verilmesi oybirliği ile karar verildi.

10. 5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi uyarınca, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabi oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

11. 2023 yılı mali denetim raporu, Denetim Komisyonu ve Yeminli Mali Müşavir Ahmet Umut DENIZ tarafından incelenmiş olup, konusu suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanılmamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesinin beşinci fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, denetim raporu okutulmak suretiyle meclise bilgisine sunulmuştur.

12. Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunun hükümleri gereğince, incelenmiş ve müzakere edilerek karara bağlanmak üzere ekte sunulu 2023 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu 2023 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.