2024 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOLANTISI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

Yoklama ve açılış.
 Gündem:
 1 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Elbiz Mahallesi 666 Ada, 1-2-19-20 parsellerde kayıtlı taşınmazların Sosyal Tesis yapılması amacıyla Belediyemize tahsisinin görüşülmesi,
 2. İlçemizde 12-13-14 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak olan Vişne Festivali hakkında görüşülmesi,
 3. İşletmesi Belediyemiz tarafindan yürütülen Çay Barajı Tarımsal Sulama Tesisi sulama sisteminden faydalanacak olan çiftçilerin 2024 yili su kullanım hizmet bedelleri ve cezai işlem bedelleri tarifelerinin görüşülmesi,
4 Belediyemiz bünyesinde çalışturılacak Sözleşmeli Personel üeretlerinin belirlenmesi hakkında görüşülmesi,
 5. 4081 sayılı Çiftçi Mallarn Koruma Hakkında Kanunun 4.ncü maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Meclis ve Murakebe Heyetine üye seçilmesinin görüşülmesi,
6. Kapanış.