2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 16296

2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2021 yılı Haziran Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 01.06.2021 Salı günü saat: 10.00' da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- İlçemiz içerisinden geçen karayolları güzergâhına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek 16. Maddesi uyarınca (EDS) kurulmasının görüşülmesi
2- Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2021/146, 2021/147 2021/189 kararlarına istinaden, İlçemiz Pınarkaya Köyü 162 ada 1 nolu parsel ve Dere Mahallesi 320 ada, 54 nolu parselde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) ve u) bendi hükmüne göre nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi,
3- İlçemiz Şirinevler Mahallesi, Coşkun Sokak adının, 5393 sayılı Belediye Kanunun18/n ve 81. maddesi hükümleri çerçevesinde, isim değişikliğinin tekrardan görüşülmesi
4- Dilek, temenniler ve kapanış.