İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ASKIYA ÇIKARILMASI - 14/06/2021-Karar No;28