MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

2021 Yılı Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesine istinaden, 2021 yılı Mayıs Ayı olağanüstü meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21.05.2021 Cuma günü saat: 10.00' da Belediye Başkanlık Makamında toplanılacaktır.
- Yoklama ve Açılış

 

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 64. Maddesi Belediye Çalışma Meclis Yönetmeliğinin 14. Maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi

2- Terör Devleti İsrail’in Mübarek Ramazan Ayında Filistin Halkına zulmü artarak sürdürmektedir. Şu anda da sürekli hain saldırılarına devam etmektedir. İsrail Devletinin gerçekleştirdiği saldırıların görüşülmesi.

3- Dilek ve Temenniler Kapanış.