2020 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı
2020 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 20598

2020 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince;  2020 yılı Temmuz Ayı olağanüstü meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini karara bağlamak üzere  21.07.2020 Salı günü saat: 14:00' de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış

GÜNDEM:

1- İlçemiz Cedit Mahallesi, Fahrettin Bey Caddesi, tapunun 34 pafta, 196 ada, 25 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

2- İlçemiz Dörtyol Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 20L2 - 20M1 pafta, 696 ada, 1 ve 2 nolu parsel, yine 20L2 pafta, 694 ada, 1 nolu parsel, yine 20L2 pafta, 695 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan otogar ve Belediye Hizmet alanında 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca, uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

3- Dilek ve temenniler kapanış.