2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Olağan Toplantısı
2020 Yılı  Eylül Ayı Meclis Olağan Toplantısı
Okunma Sayısı: 37132

2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Olağan Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2020 yılı Eylül Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.09.2020 Cuma günü saat: 14.00' de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.


- Yoklama ve Açılış

GÜNDEM:

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 51 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına istinaden, 2020 yılında Belediyemiz Zabıta Personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

2- Dilek ve temenniler kapanış.