2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 15501

2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi hükmü uyarınca, 2021 yılı Ekim Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 08.10.2021 Cuma günü saat: 10.00' da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- İlçemiz Vakıf mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 690 ada, 3 nolu parsel ve Vakıf mahallesi körbağlar mevkii tapunun 696 ada, 7 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi hükmü uyarınca satın alınmasının görüşülmesi,
2- İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 1 ada, 254 ve 255 nolu parselde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi,
3- Dilek, temenniler ve kapanış.