2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
Okunma Sayısı: 10201

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesine istinaden, 2021 yılı Nisan Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09.04.2021 Cuma günü saat: 10.00' da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.
- Yoklama ve Açılış
GÜNDEM:
1- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi hükmü çerçevesinde Belediye Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması,
2- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi hükmü çerçevesinde Belediye Meclis 2 asil 2 yedek Katip üye seçiminin yapılması,
3- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 33/b. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince Belediye Encümeni üyeleri seçiminin yapılması,
4- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi hükmü çerçevesinde İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeleri seçiminin görüşülmesi,
5- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/k ve 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi hükmü çerçevesinde Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri seçiminin görüşülmesi,
6- 5393 saylı Belediye Kanunun 18/b ve 64. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 14. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince, 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi,
7- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince 2020 yılı denetim raporunu okumak suretiyle meclise bilgi verilmesi,
8- 2020 yılı faaliyet Raporunun Görüşülmesi
9- İlçemiz Şirinevler Mahallesi Coşkun Sokak adının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddesi hükümleri çerçevesinde isim değişikliğinin görüşülmesi
10- Çay Barajı sulamasının işletme ve bakım onarım hizmetlerinin DSİ’den devir alınması konusunda yapılacak her türlü iş ve işlemde Belediye Başkanı Hüseyin ATLI ’ya yetki verilmesinin görüşülmesi,
11- İlçemiz Aktaş Mahallesi Bakkal mevkii 51 ada 225 ve 252 parsellerin güneyinde yer alan çocuk bahçesi alanında 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmüne göre nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
12-  İlçemiz Aktaş Mahallesi Şosemelekana mevki 74 ada 43 parselin doğu ve batı hattı istikametinde yer alan alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmüne göre uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
13-  İlçemiz Dere Mahallesi İnyakası mevki 97 ada 56. Parselin bulunduğu alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin c ve u bendi hükmüne göre nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi